top of page
logo.png

Hodnoty

  • Integrita s informáciami a údajmi.

  • Konajte na základe údajov a faktov.

  • Záväzok k finančným výsledkom.

Vízia

  • Vytvorte Know How to Painting Business.

  • Vytvorte doménu o obchodných špecifikáciách farieb

  • Aby bolo jasné, aké sú rozdiely medzi zákazníkmi

  • Silvio Pereira Neves

POSLANIE

  • Vypracovať plán školení a kurzy na prípravu ľudí na to, aby sa stali profesionálmi v segmente maľby všeobecne.

POSLANIE

  • Vypracovať plán školení a kurzy na prípravu ľudí na to, aby sa stali profesionálmi v segmente maľby všeobecne.

bottom of page